Gestions Diverses

Malauradament, cada dia els tràmits i gestions són més complexos. Això afecta tots els àmbits però especialment el de l'habitatge, tant a nivell d'administracions com fins i tot a nivell de companyies subministradores de serveis com electricitat, gas, aigua... I sovint per dur-los a terme es requereix d'un temps del que cada cop costa més disposar.

És per això que estem al seu servei per tot el que siguin gestions i tràmits referents a la seva propietat:

-Obtenció de la cèdula d'habitabilitat.

-Obtenció del certificat d'eficiència energètica.

-Obtenció de butlletins d'instal·lacions d'aigua i electricitat.

-Contractació de serveis i subministraments; canvi de subministrador per obtenir les millors condicions.

-Assegurances de tot tipus.

-Redacció de projectes d'obra o de reforma.

-Etc.